ABOUT US

บริษัทซันซัน อินดัสเตรียล (1977) จำกัด

        “ซันซัน” เป็นโรงงานผู้ผลิตท้องถิ่นรายแรกเพียงรายเดียวในช่วงปี พ.ศ.2500 ที่ไม่ต้องพึ่งพาบริษัทข้ามชาติในการสร้างโรงงานผลิตผงซักฟอกด้วยระบบ Spray dried ดำเนินการจัดจำหน่ายผงซักฟอกและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในรูปแบบต่าง ๆ   ทั้งการขายส่งจำนวนมากให้แก่โรงงานบรรจุเพื่อไปติดตรายี่ห้อสินค้าของตนเอง และจำหน่ายปลีกโดยตรงให้แก่ผู้บริโภคภายใต้ยี่ห้อ “โตร่า” เรื่อยมาจนปัจจุบัน

          ในปี พ.ศ.2520 “ซันซัน” ได้ขยายกำลังการผลิตจากเดิมเป็น 300 ตันต่อเดือนโดยก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ที่เขตนิคมอุตสาหกรรมบางชัน และนับเป็นผู้ผลิตรายแรกที่นำบรรจุภัณฑ์ชนิดถุงออกสู่ตลาดในยี่ห้อ “วันพลัส” โดยผลิตให้แก่ห้างค้าปลีก   คาร์ฟูแทนการบรรจุด้วยกล่องกระดาษ และได้กลายเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้อย่างแพร่หลายในเวลาต่อมาปัจจุบัน “ซันซัน” ได้ขยายกำลังการผลิตเป็น 600 ตันต่อเดือน ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรีโดยมีนโยบายหลักในการมุ่งปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและพัฒนาคุณภาพของผงซักฟอกให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ 80% ของปริมาณการผลิตเป็นการรับจ้างผลิตผงซักฟอกทั้งสำหรับใช้ในครัวเรือน และใช้สำหรับงานอุตสาหกรรม รวมทั้งการรับผลิตเคมีภัณฑ์อื่น ๆ ในระบบ Spray dried (OEM)   ผลิตภัณฑ์ของ “ซันซัน” อาทิ โตร่า ไนซ์ ยังได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) อย่างต่อเนื่อง ทั้งยังได้รับความไว้วางใจให้ผลิตสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ให้แก่ห้างค้าส่งและค้าปลีก อาทิ แมคโคร ท็อป  บิ๊กซี ฟรายเดย์ จอยมาร์ท รวมไปถึงผงซักฟอกสำหรับงานอุตสาหกรรม “โนบล้า” และยังได้ผ่านการรับรองคุณภาพในกระบวนการผลิตจากระบบคุณภาพ ISO9001: 2008 อีกด้วย

                

ซันซัน” เป็นโรงงานรับจ้างสเปรย์ดราย (Spray dried) หรือการทำแห้งแบบพ่นฝอยมากว่า 35 ปี มีประสบการณ์ในการผลิตสินค้าด้วยระบบสเปรย์ดรายทุกรูปแบบ ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำให้ทำการผลิตโพลิเมอร์ผง (Polymer) เพียงรายเดียวในประเทศไทยมาตลอด 10 ปี โดยได้รับความพึงพอใจทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพของสินค้า และการบริการ และยังเป็นผู้ผลิตผงซักฟอกให้แก่ห้างค้าปลีกชั้นนำอีกมากมาย  ด้วยศักยภาพของ “หอสเปรย์” (Spray Drying Tower) ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย กำลังการผลิตสูง ออกแบบโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญชาวไทยที่มีประสบการณ์มายาวนาน สามารถส่งผ่านของเหลว (Liquid feeding) เข้าสู่กระบวนการทำแห้งแบบพ่นฝอย (Spray Drying Process) ได้มากกว่า 1,200 ลิตรต่อชั่วโมง และมีประสิทธิภาพสูงด้วยผลผลิตสุทธิ (Yield) ขั้นต่ำ 98% ปริมาณการสูญเสียน้อยกว่า 2% สามารถสเปรย์ผลิตภัณฑ์ และเคมีภัณฑ์ได้ทุกชนิด อาทิเช่น โพลิเมอร์ (Polymer) ผลิตภัณฑ์ประเภทแป้ง (Starch), ผงซักฟอก (Powder detergent), Sodium Lauryl Sulphate (SLS) และเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ

“ซันซัน” ไม่หยุดนิ่งในการศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ โดยในอนาคตอันใกล้นี้ “ซันซัน” จะทำการติดตั้งเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยขนาดเล็กสำหรับงานวิจัย ขยายสายการผลิตด้วยการทำแห้งด้วยลูกกลิ้งร้อน (Drum Dried) โดยเจาะกลุ่มตลาดทั้งระดับอุตสาหกรรมและสินค้าสำหรับผู้บริโภคทั่วไปอีกด้วย

“ซันซัน” จึงเป็นผู้นำและมีความเชี่ยวชาญทางด้านการรับจ้างผลิต (Original Equipment Manufacturer, OEM) อย่างแท้จริง